Provozní řád

  • Vážení cestující po odplutí lodi od mola se kapitán stává druhým po bohu, proto prosím dbejte jeho pokynů.
  • Provoz plavidla je od 1. dubna do 30. října. (V závislosti na počasí.)
  • Provoz je každodenní, viz. provozní doba a jízdní řád.
  • Předpokládaný jízdní řád je pouze orientační, nikoliv zavazující a závisí na zájmu cestujících.
  • Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je zakázána.
  • Posádka plavidla má možnost vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, návykových látek, dále osoby ohrožující bezpečnost plavby nebo bezpečnost cestujících či posádky.
  • Přeprava zvířat je možná jen po dodržení bezpečnostních opatření a domluvě s posádkou plavidla.
  • Od nástupu na plavidlo a po celou dobu plavby je cestující povinen v zájmu vlastní bezpečnosti uposlechnout pokynů posádky.
  • Od okamžiku nástupu na plavidlo je zakázáno: vyklánění se přes zábradlí, vhazování předmětů do vody, vylévání tekutin poškozující životní prostředí, chytání ryb, rozhoupávání plavidla, poškozování vybavení plavidla, vstup bez povolení do kabiny atd.
  • Cestující je povinen během plavby sedět.
  • Posádka je povinna zajistit rovnoměrné zatížení a vyvážení plavidla.
  • Na plavidlo je zakázán vstup s nebezpečnými předměty a látkami, které mohou ohrozit cestující, posádku nebo plavidlo a jeho vybavení.
  • Maximální počet osob na plavidle by neměl  překročit 12 přepravovaných osob a 2 členy posádky.
  • Vyhlídková plavba může být zrušena, pokud posádka uzná podmínky plavby za nevhodné či nebezpečné např. zvýšený průtok, nepříznivé meteorologické podmínky atd.
  • Rezervace nebo skupinové objednávky je potřeba uskutečnit 2-3 dny předem.
  • Rezervace pro jednotlivce kdykoliv, nejpozději však hodinu před plavbou.
  • Ceny jsou smluvní a mohou se v průběhu sezóny měnit.

Provozovatel: David Machart, Jihočeská plavební, 
kontaktní adresa: nám. ČSLA 28, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Tel: 777 834 716, 777 834 710


Slideshow

 

31776017_10204650610182438_15127544831410176_n.jpg 31723391_10204650651503471_1601588056228364288_n.jpg 31786626_10204650611982483_3241948186692026368_n.jpg P1090460.JPG P1090445.JPG P1090412.JPG P1090385.JPG P1090380.JPG P1080288.JPG P1080287.JPG P1080286.JPG P1080285.JPG P1080284.JPG P1080283.JPG P1080282.JPG P1080281.JPG P1080280.JPG P1080279.JPG P1080278.JPG P1080277.JPG