Provozní řád

 • Vážení cestující po odplutí lodi od mola se kapitán stává druhým po bohu, proto prosím dbejte jeho pokynů.
 • Provoz plavidel je od 1. dubna do 30. října. (V závislosti na počasí.)
 • Provoz je každodenní, viz. provozní doba a jízdní řád.
 • Předpokládaný jízdní řád je pouze orientační, nikoliv zavazující závisí na zájmu cestujících a plavebních podmínkách nebo počasí .
 • Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je zakázána.
 • Posádka plavidla má možnost vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, návykových látek, dále osoby ohrožující bezpečnost plavby nebo bezpečnost cestujících či posádky.
 • Přeprava zvířat je možná jen po dodržení bezpečnostních opatření a domluvě s posádkou plavidla.
 • Od nástupu na plavidla a po celou dobu plavby je cestující povinen v zájmu vlastní bezpečnosti uposlechnout pokynů posádky.
 • Od okamžiku nástupu na plavidlo je zakázáno: vyklánění se přes zábradlí, vhazování předmětů do vody, vylévání tekutin poškozující životní prostředí, chytání ryb,záměrné rozhoupávání plavidla, poškozování vybavení plavidla, vstup bez povolení do kabiny atd.
 • Cestující je povinen během plavby sedět.
 • Posádka je povinna zajistit rovnoměrné zatížení a vyvážení plavidla.
 • Na plavidlo je zakázán vstup s nebezpečnými předměty a látkami, které mohou ohrozit cestující, posádku nebo plavidlo a jeho vybavení.
 • Maximální počet osob na plavidle by neměl překročit maximální povolené obsazení plavidla dle lodního osvědčení + členy posádky.
 • Vyhlídková plavba může být zrušena pokud: posádka uzná podmínky plavby za nevhodné či nebezpečné např. zvýšený průtok, nepříznivé meteorologické podmínky atd.
 • Rezervace nebo skupinové objednávky je potřeba uskutečnit 2-3 dny předem.
 • Rezervace pro jednotlivce kdykoliv, nejpozději však hodinu před plavbou.
 • Ceny jsou smluvní a mohou se v průběhu sezóny měnit.

Vlastník plavidel: Machart Marine – David Machart , Hluboká nad Vltavou , 37341
Provozovatel plavidel: Jihočeská plavební spol. s.r.o., Ve Žlíbku 2483/73, Horní Počernice , 193 00 ič: 05656702 
kontaktní adresa: nám. ČSLA 28, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Tel: +420 777 834 710
vedení společnosti: 777834716


Slideshow

 

31776017_10204650610182438_15127544831410176_n.jpg 31723391_10204650651503471_1601588056228364288_n.jpg 31786626_10204650611982483_3241948186692026368_n.jpg P1090460.JPG P1090445.JPG P1090412.JPG P1090385.JPG P1090380.JPG P1080288.JPG P1080287.JPG P1080286.JPG P1080285.JPG P1080284.JPG P1080283.JPG P1080282.JPG P1070960.JPG P1070959.JPG P1070958.JPG P1050906.JPG P1050905.JPG